منوی کناری
 
اصلح | استراتژی و راهبرد
4294
rtl,page-template-default,page,page-id-4294,ajax_fade,page_not_loaded,smooth_scroll,,elementor-default

استراتژی و راهبرد

استفاده کارآمد و اثربخش از سرمایه انسانی به عنوان اساسی ترین و با ارزش ترین دارای گروه و تامین پایدار منابع سازمانی بر پایه رشد کسب و کار سهام ذینفعان و اعضاء همراه با توسعه کارآفرینانه حوزه های کارکردی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی راهبرد اصلی گروه نوآوران پارسی است.پیش بینی آینده پژوهانه فضای اقتصاد ملی و جهانی و تشخیص، ارزیابی و بهره برداری به موقع با حفظ و ارتقاء مزیت رقابتی نهادهای زیرمجموعه گروه در سطح بازارهای داخلی و بین المللی نیز راهبرد عملیاتی گروه نوآوران پارسی است.