منوی کناری
 
اصلح | درباره
4306
rtl,page-template-default,page,page-id-4306,ajax_fade,page_not_loaded,smooth_scroll,,elementor-default

درباره

در بسیاری از کشورهای پیشرفته و نیز برخی از کشورهای در حال توسعه طی چند دهه اخیر توجه خاصی به موضوع کارآفرینی و کارآفرینان شده است. دلیل توجه به موضوع، نقش مهم، مثبت و سازنده کارآفرینان در توسعه اقتصادی و اجتماعی، بهره برداری از این انرژی و نیروی بالقوه در مقابله با مسائل و چالش هایی نظیر تورم، رکور و به خصوص بیکاری بوده است.

بیش از ۳ دهه تجربه فعالیت در حوزه‌های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی بخش خصوصی و نهادی و همچنیندانش آموخت گی رشته مهندسی نرم افزار و مدیریت کارآفرینی اندوخته مدیریت راهبردی گروه نوآوران پارسی است