منوی کناری
 
اصلح | سازمان
4301
rtl,page-template-default,page,page-id-4301,ajax_fade,page_not_loaded,smooth_scroll,,elementor-default

سازمان

مجموعه ای از نهادهای رسمی هم افزا و ماموریت محور براساس شناسایی فرصت ها ی بالقوه دارای ارزش اقتصادی برتر از طریق بسیج حداکثری منابع و سرمایه انسانی در مسیر تحقق اقتصاد مقاومتی و ایرانی آباد با مردمانی عزتمند ، خوشحال و با درآمد مکفی.

جوهره برنامه ریزی در زندگی براساس کلام حضرت علی(ع) عبارت است از اینکه بدانیم از کجاییم؟ در کجاییم؟ و به کجا می رویم؟ بدین مفهوم که درک گذشته مان چه بوده و از آن درس بگیریم، بدانیم در حال حاضر کجاییم و چه توانمندی ها و قابلیت هایی داریم و درنهایت اینکه می خواهیم در آینده به کجا برویم و چگونه باشی م.

براساس نظریات مدیریت استراتژیک نیز باید ۳ گام زیر را طی کنیم :

2.     کجا بودیم؟ (where were we?)

3.     کجا هستیم؟ (where are we?)

4.     و قصد داریم به کجا برویم؟ (where are we going?)